• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.04.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuk.medicinom održaće se 20.04.2012.godine od 8,00h u sali e-learning.
Pismeni i usmeni dio ispita održaće se 21.04.2012.godine od 8,00h u sali e-learning, zgrada Dekanata.