• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.04.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 20.04.2012.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 06.04.2012.godine od 11,00h u slušaoni 22.