• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.04.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (aprilski ispitni rok) održaće se 24.04.2012.god. sa početkom u 09,00h
Institutu za Morfološku grupu predmeta.