• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.04.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolovijum iz predmeta Osnovi nauke o ponašanju održaće se 26.04.2012.godine sa početkom od 16,30h u slušaoni br.22.

Predavanja iz predmeta Menadžment u stomatologiji umjesto 20.04.2012.godine održaće se 18.05.2012.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 20.04.2012.godine od 10,30h u amfiteatru Dječije klinike.