• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.04.2012

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti šeste godine da nakon završenog kliničkog staža dostave studentskoj službi evidenciju za obavljenu kliničku praktičnu nastavu ovjerenu od strane koordinatora za klinički staž (prof.dr Marina Ratković).
Studenti su dužni u periodu od 14.05.-18.05.2012.godine predati 4 primjerka završnog rada studentskoj službi.
Uz završni rad, student predaje obrazac potpisan od strane mentora, koji se nalazi na sajtu Medicinskog fakulteta, pod nazivom „Prijedlog članova Komisije za odbranu završnog rada“.