• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.04.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 28.04.2012.godine od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 27.04.2012.godine od 10,30h u slušaoni br.22.

Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 28.04.2012.godine od 09,00h u slušaoni br.22.

Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 28.04.2012.godine od 10,45h u slušaoni br.22.