• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.04.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 27.04.2012.godine sa početkom od 8,00h .
Predispine vježbe će se održati 24.04.2012.godine sa početkom od 12,00h.
NAPOMENA: Potrebno je predati indeks predmetnom nastavniku do 24.04.2012.godine.