• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.04.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Onkologija održaće se 26.04.2012.godine sa početkom od 11,00h na Klinici.

Ispit iz predmeta Opšta medicina održaće se 30.04.2012.godine sa početkom od 12,00h na Klinici.

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (aprilski apsolventski ispitni rok) održaće se 10.05.2012.god. sa početkom u 10,00h u zgradi Dekanata.
NAPOMENA:Studenti su dužni javiti se dr Vesni Bokan kako bi se dogovorili za praktični dio ispita.