• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.04.2012

Obavjestenje za apsolvente


Ispit iz predmeta Medicina rada (aprilski ispitni rok) održaće se 26.04.2012.god. sa početkom od 09,00h – zgrada Dekanata.

STUDENTSKA SLUŽBA