• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.04.2012

Obavjestenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Epidemiologija (aprilski ispitni rok) održaće se 25.04.2012.god. sa početkom u 11,00h – zgrada Dekanata.


STUDENTSKA SLUŽBA