• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.04.2012

OBAVJEŠTENJA

Kolokvijum iz predmeta Fizikalna medicina u okviru predmeta Interna medicina održaće se 09.05.2012.god. sa početkom od 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Kolokvijum iz predmeta Interna medicina-Nefrologija (prof.dr Marina Ratković) održaće se 07.05.2012.god. sa početkom od 13,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.