• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.04.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (aprilski ispitni rok) održaće se 27.04.2012.god. sa početkom u 10,30h – zgrada Dekanata.