• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.04.2012

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina (fizika) održaće se 03.05.2012.god. sa početkom u 17,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.