• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2012

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Interna medicina (doc.dr Snežana Vujošević) održaće se 18.05.2012.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.