• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.05.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (majski apsolventski rok) održaće se 10.05.2012.god. sa početkom u 11,00h u Dekanatu.