• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.05.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (majski ispitni rok) održaće se 08.06.2012.god. sa početkom u 09,00h na
Institutu za Morfološku grupu predmeta.


Ispit iz predmeta Pedijatrija (majski ispitni rok) održaće se 01.06.2012.god. sa početkom u 08,45h u Institutu za bolesti djece.