• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.05.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Terminini polaganja ispita iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se:
Završni ispit 01.06.2012.god. sa početkom u 11,00h- amf.Med.fakulteta
Popravni ispit 15.06.2012.god. sa početkom u 11,00h-amf.Med.fakulteta


Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija koje je trebalo da se održi 16.05. održaće se 17.05.2012.godine sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici i 19.05.2012.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.