• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.05.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika pretklinika održaće se 23.05.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
NAPOMENA: Klokvijum će se održati istog dana sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Završni ispit iz predmeta Preventivna stomatologija I održaće se 28.05.2012.god. sa početkom od 9,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Završni ispit iz predmeta Dječja stomatologija održaće se 04.06.2012.god. sa početkom od 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Završni ispit iz predmeta Povrede usta i zuba kod djece održaće se 04.06.2012.god. sa početkom od 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Kolokvijum iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 28.05.2012.god. sa početkom od 9,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Menadžment u stomatologiji održaće se 18.05.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Opšta i oralna biohemija koje je trebalo da se održi 18.05.2012.god. održaće se 19.05.2012.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Dekanata.