• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.05.2012

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum (popravni) iz predmeta Radiologija sa nuk.med. održaće se 25.05.2012.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.