• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.05.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Patološka fiziologija (majski ispitni rok) održaće se 30.05.2012.god. sa početkom u 08,00h.
Predispitne vježbe će se održati 28.05.2012.god. sa početkom u 10,00h.
Potrebno je predati index 2 dana prije ispita predmetnom nastavniku.