• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.05.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 23.05.2012.god. sa početkom od 11,00 h u slušaoni 22.

Kolokvijum iz predmeta Opšta hirurgija kod doc. dr Miodraga Radunovića održaće se 29.05.2012.godine sa početkom u 08,00h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet (studenti od rednog broja 1 do 14)