• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.05.2012

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u majskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u utorak, 29.maja 2012. u 9.00h
- TEST: u srijedu, 30.maja 2012. u 9.00h