• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.05.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Osnovi nauke o ponašanju održaće se 24.05.2012.god. sa početkom od 16,30h u slušaoni 22.