• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.05.2012

OBAVJEŠTENJE


Završni ispit iz predmeta Prva pomoć održaće se 01.06.2012.god. sa početkom u 12,00h u amfitetatru Instituta za morfološku grupu predmeta.