• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.05.2012

OBAVJEŠTENJA

Završni ispit iz predmeta Porodična medicina održaće se 28.05.2012.godine sa početkom od 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Završni ispit iz predmeta Porodična medicina (izborni predmet) održaće se 26.05.2012.godine sa početkom od 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Završni ispit iz predmeta Psihijatrija održaće se 01 i 02.06.2012.godine sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.