• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.05.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Završni ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 29.05.2012.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 10.

Završni ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 01.06.2012.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Završni ispit iz predmeta Stomatološka protetika pretklinika održaće se 11.06.2012.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 10.