• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.05.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (majski ispitni rok) održaće se 29.05.2012.god. sa početkom u 09,00h – zgrada Dekanata.

Ispit iz predmeta Radiologija sa nuk.med (junski ispitni rok) održaće se:
Predispitne vježbe - 13.06.2012.god. od 8,30h sala za e-learning
Praktični dio ispita -14.06.2012.god. od 8,30h sala za e-learning, nakon čega će se održati i usmeni dio ispita.