• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.06.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Radiologija sa nuk.med (junski ispitni rok) održaće se:
Predispitne vježbe - 13.06.2012.god. od 9,00h sala za e-learning
Praktični dio ispita -14.06.2012.god. od 8,30h sala za e-learning, nakon čega će se održati i usmeni dio ispita.


Ispit iz predmeta Hirurgije održaće se
08.06.2012.god. sa početkom od 9,30h- zgrada Dekanata.
NAPOMENA: Studenti su dužni javiti se sekretarici 08.06.2012.u 08,00h - Dekanat.