• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.06.2012

OBAVJEŠTENJA

Završni ispit iz predmeta Humana genetika održaće se 05.06.2012.god. sa početkom u 09,00h na PMF (Biologija).

PRAKTICNI ISPIT IZ FIZIOLOGIJE ODRZACE SE 14.06 U 8.00 H U LABORATORIJI FIZIOLOGIJE.
USMENI DIO ISPITA 14.06, 15.06, 16.06 U 8.00 H SALA 22.
STUDENTI KOJI PLANIRAJU IZLAZAK NA U USMENI DIO ISPITA IZ FIZIOLOGIJE DA SE JAVE ASISTENTU ILI LABORANTU 11.06. DO 12.00 H.