• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.06.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (junski apsolventski rok) održaće se 11.06.2012.god. sa početkom u 10,00h u Dekanatu.

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija (junski apsolventski rok) održaće se 12.06.2012.god. sa početkom u 09,30h na Klinici.