• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (junski rok) održaće se 27.06.2012. godine sa početkom od 9,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.