• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.06.2012

OBAVJEŠTENJA

Završni ispit iz predmeta Epidemiologija održaće se 18.06.2012. godine sa početkom od 9,00h na Institutu za javno zdravlje.

Usmeni dio ispita iz predmeta Histologija sa embriologijom održaće se:
• 15.06.2012. godine sa početkom od 13,30h
• 16.06.2012. godine sa početkom od 12,00h
na Institutu za morfološku grupu predmeta.