• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Usmeni dio ispita iz predmeta Opšte i oralne histologije održaće se 15.06.2012. godine sa početkom od 15,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.