• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.06.2012

OBAVJEŠTENE

Popravni ispit iz predmeta Psihijatrija održaće se 26.06.2012. godine praktični dio ispita sa početkom od 9,00h (javiti se dr L.Injac) na Klinici, a usmeni dio ispia od 11,00h u zgradi Dekanata.