• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.06.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (junski ispitni rok) održaće se 29.06.2012.god. sa početkom u 08,00h –zgrada Dekanata.

Ispit iz predmeta Onkologija (junski ispitni rok) održaće se 29.06.2012. godine sa početkom u 10,na Klinici.

Ispit iz predmeta Higijena (junski ispitni rok) održaće se 30.06.2012. godine sa početkom u 11,00 zgrada Dekanata.