• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.06.2012

OBAVJEŠTENJE

Popravni ispit iz predmeta Prva pomoć održaće se 23.06.2012.god. sa početkom u 11,00h u amfitetatru Instituta za morfološku grupu predmeta.