• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.06.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit iz predmeta Stomatološka protetika pretklinika održaće se 29.06.2012.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Popravni ispit iz predmeta Stomatološki materijali održaće se 26.06.2012.god. sa početkom od 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Popravni ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 22.06.2012.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.

Popravni ispit iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 27.06.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Popravni ispit iz predmeta Menadžment u stomatologiji održaće se 21.06.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Popravni ispit iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 29.06.2012.god. sa početkom od 10,00h u kabinetu prof. dr Darinke Sinobad.

Popravni ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 30.06.2012.god. sa početkom od 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Popravni ispit iz predmeta Parodontologija održaće se 01.07.2012.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Popravni ispit iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 20.06.2012.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.