• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.06.2012

OBAVJEŠTENJE

Poravni ispit iz predmeta Medicinska biohemija održaće se 25.06.2012.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu špredmeta.