• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 22.06.2012.god. sa početkom od 10,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.