• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Patološka fiziologija (junski ispitni rok) održaće se 02.07.2012. godine sa početkom u 9,00h .
NAPOMENA:Potrebno je da studenti predaju indekse dva dana prije polaganja ispita predmetnom nastavniku.