• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 26.06.2012. godine sa početkom u 12,00h u labaratoriji za patološku fiziologiju.