• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: AMRA KUČ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “UTICAJ ORALNE HIGIJENE NA PREVENCIJU PARODONTALNIH OBOLJENJA”

TERMIN ODBRANE RADA: 02.07.2012. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović- član


STUDENT: HARIS HADŽIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “TERAPIJA MALOKLUZIJA-VRSTE ORTODONTSKIH APARATA”

TERMIN ODBRANE RADA: 02.07.2012. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Snežana Matijević – pre dsjednik
2. Doc. dr Jasminka Anđelić - mentor
3. Prof. dr Milica Martinović- član


STUDENT: DRAGOJE MEDOJEVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “METODE DIJAGNOSTIKE MALOKLUZIJA”

TERMIN ODBRANE RADA: 02.07.2012. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Snežana Matijević – pre dsjednik
2. Doc. dr Jasminka Anđelić - mentor
3. Prof. dr Milica Martinović- član