• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (junski ispitni rok) održaće se 06.07.2012.god. sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.