• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (junski ispitni rok) održaće se 06.07.2012.god. sa početkom u 09,30h u zgradi Dekanata.
Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.