• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.06.2012

OBAVJEŠTENJE

Popravni ispit iz predmeta Histologija i embriologija održaće se u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta, prema sledećem rasporedu:

29.06.2012. godine

- 10.00 h praktični dio ispita
- 13.00 h usmeni dio ispita

30.06.2012. godine

-11.00 h usmeni dio ispita