• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit iz predmeta Opšta i oralna histologija i embriologija održaće se u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta, prema sledećem rasporedu:

29.06.2012. godine

- 12.00 h praktični dio ispita
- 14.00 h usmeni dio ispita

30.06.2012. godine

-12.00 h usmeni dio ispita