• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.07.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija (avgustovski ispitni rok) održaće se 11.07.2012. godine sa početkom od 8:00h-09:30h u sali za e-learning, zgrada Dekanata.