• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.07.2012

OBAVJEŠTENJA

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Klinička propedevtika (avgustovski ispitni rok) održaće se 20.08.2012. godine sa početkom od 9:00h, zgrada Dekanata.

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (avgustovski ispitni rok) održaće se 20.08.2012. godine sa početkom od 9:00h, zgrada Dekanata.