• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.07.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 24.08.2012.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Dekanata.

Ispit iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 20.08.2012.god. sa početkom od 10,30h u kancelariji 109.

Ispit iz predmeta Stomatološka protetika pretklinika održaće se 21.08.2012.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.

Ispit iz predmeta Bolesti zuba -pretklinika održaće se 20.08.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 24.08.2012.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Gnatologija održaće se 24.08.2012.god. sa početkom od 10,00h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.

Ispit iz predmeta Radiologija održaće se 27.08.2012.god. sa početkom od 08,30h u slušaoni 22.

Ispit iz predmeta Parodontologija održaće se 20.08.2011.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 20.08.2014.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 24.08.2014.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Mobilna stomatoloska protetika održaće se 28.08.2012.god. sa početkom od 10,00h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.

Ispit iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 20.08.2011.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 10.

Ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 20.08.2012.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 10.