• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.07.2012

OBAVJEŠTENJE IZ MIKROBIOLOGIJE I IMUNOLOGIJE

UNIVERZITET CRNE GORE
Medicinski fakultet
Predmet: MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA
Podgorica, 16.07.2012. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Popravni ispit u avgustovskom roku (usmeni dio-završni ispit) iz predmeta Mikrobiologija i imunologija za studente II godine medicine biće održan dana 23. 08.2011. (četvrtak) i 24.08.2011. (petak) sa početkom u 09.00 sati u kabinetu Prof. dr Vinete Vuksanović - Institut za javno zdravlje sa sljedećim redosledom:

23.08.2012.:
09.00 sati: Perazić Sofija, Hodžić Sadat, Knežević Dušica, Dacić Zineta.
10.30 sati: Brandmajer Tijana, Murić Adem, Pepić Mirza, Mandžukić Elzana.

24.08.2012.:
09.00 sati: Fatić Aleksandra, Kalezić Željko, Badnjar Nikoleta, Pavičević Rade.
10.30 sati: Lutica Igor, Habibović Jasmin, Medjedović Aida, Gegić Amra.Popravni ispit u avgustovskom roku (usmeni dio-završni ispit) iz predmeta Mikrobiologija i imunologija za studente II godine stomatologije biće održan dana 23.08.2011. godine (četvrtak) u 11.30 sati u kabinetu Prof. dr Vinete Vuksanović - Institut za javno zdravlje.


ŠEF PREDMETA
Prof. dr Vineta Vuksanović